Kancelaria stosuje różne systemy rozliczeń, w zależności od rodzaju sprawy i potrzeb klienta:

• system wynagrodzenia indywidualnego
 Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie dla każdego zlecenia.
• system rozliczeń godzinowych
 Wysokość wynagrodzenia określona jest na podstawie liczby przepracowanych godzin.
• system wynagrodzenia zryczałtowanego
 Wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną, system stosowany jest przy zleceniach stałej obsługi.