Specjalizujemy się w każdym postępowaniu sądowym, a w szczególności w sprawach.
- cywilnych,
- gospodarczych,
- spadkowych,
- zniesienia współwłasności,
- podziałów majątku po rozwodzie,
- pracowniczych,
- ubezpieczeń społecznych – ZUS, KRUS,
- rodzinnych,
- rozwodowych,
- alimentacyjnych,
- sporów sąsiedzkich i rodzinnych,
- sporów w zakresie zawartych umów.