Zajmujemy się  prowadzeniem spraw sądowych toczących się w sądach rejonowych, okręgowych, apelacyjnych i przed Sądem Najwyższym , zakres usług obejmuje rozpoczęcie procesu sądowego, doradztwo, przygotowanie pism procesowych oraz czynną reprezentację i obronę interesu prawnego przed sądem.

Prowadzimy postępowania administracyjne przed wszelkimi rodzaju urzędami państwowymi i samorządowymi.

Reprezentujemy klientów w postępowaniach podatkowych, w tym udzielamy doradztwa podatkowego.

Wykonujemy windykację należności od dłużników.

Udzielamy porad prawnych, w tym przygotowujemy opinie prawne, umowy, wezwania oraz pisma przedprocesowe.

Świadczymy pomoc prawną w rozwiązywaniu wszelakich problemów prawnych powstałych w Państwa życiu.