Logo

siedziba: ul. Zwycięstwa 109, 75-600 Koszalin
filia: ul. Wojska Polskiego 48, 78-200 Białogard
tel.: 607 222 946

Logo

W celu dostosowania usługi Kancelarii do potrzeb i specyfiki Klientów, obsługa prawna prowadzona jest na podstawie następujących modeli współpracy:


  • model 1 - współpraca w zakresie windykacji należności - nawiązanie współpracy w zakresie windykacji uzależnione jest od potrzeb Klienta i może polegać zarówno na zawarciu jednorazowego zlecenia podjęcia działań windykacyjnych (jednorazowe zlecenie windykacji lub windykacyjne postępowanie polubowne), jak również na zawarciu Umowy Generalnej - gwarantującej kompleksową i bieżącą obsługę, także w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami, organami egzekucyjnymi i innymi organami administracyjnymi, oraz możliwość zmniejszenia kosztów za przyjmowane zlecenia.
  • model 2 - współpraca stała - polegająca na stałym kontakcie z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu i telefonu, a ponadto w miarę potrzeb obejmuje również konsultacje w siedzibie Klienta lub w siedzibie Kancelarii. Obsługa stała prowadzona za miesięcznym wynagrodzeniem ryczałtowym, którego wysokość ustalana jest w zależności od rodzaju i ilości zagadnień zlecanych Kancelarii lub w ramach wykupionego abonamentu rocznego
  • model 3 - współpraca doraźna - polegająca na indywidualnym zleceniu Klienta obejmującego przygotowanie ekspertyzy, opinii bądź informacji prawnej w konkretnej zleconej sprawie, udział w negocjacjach, itp.
  • model 4 - zlecenia jednorazowe prowadzenia sprawy - polegające na przygotowaniu i prowadzeniu określonej sprawy przed sądem bądź organem egzekucyjnym,